top of page
SVATÝ MAXIMIN

Městečko je seskupeno kolem nádherné baziliky považované za nejkrásnější gotickou stavbu v Provence. Jeho podsaditá silueta upoutá pozornost až odtud, kam můžete vidět město. Podle legendy právě zde byla pohřbena Sainte-Marie-Madeleine v 1. století.

Podle tradice byla Marie-Madeleine poté, co strávila dlouhé roky pokání v jeskyni Sainte-Baume, pohřbena v kryptě sv. Maximina.

Baume je provensálský ekvivalent „jeskyně“.

bottom of page